Περιγραφή

1409 κορδόνι τρίκλωνο rayon

Σε ποικιλία χρωμάτων

  • Πλάτος 5mm  Τιμή 1,13€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 15 μέτρων13,6€   ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!