Περιγραφή

1419 σπάγγος μονόκλωνος μονόχρωμος

Σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

  • Πλάτος 3mm  Τιμή 0,52€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 30 μέτρων 12,48€   ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!