Περιγραφή

1421 κορδόνι γιούτα ψιλή

Σε διάφορα χρώματα

  •  Πλάτος 1mm  Τιμή 0,20€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 50 μέτρων 8,16€   ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!