Περιγραφή

5441 κορδέλα πουά σατέν

Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

  • Πλάτος 0,6cm  Τιμή 0,22€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 50 μέτρων 8,8€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 1,5cm  Τιμή 0,29€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 50 μέτρων 11,6€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 2,5cm  Τιμή0,38€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 50μέτρων  15,2€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 4cm  Τιμή 0,47€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 50μέτρων  18,8€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 6cm  Τιμή 0,62€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 50μέτρων  24,8€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΜΕΤΡΑ