Περιγραφή

1424 κορδόνι απλό σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων!

  • Πλάτος 2mm  Τιμή 0,11€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 50 μέτρων 4,95€   ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!