Περιγραφή

Ταινία κουρτίνας για κοντάρι με κορδόνια και τσέπες.Διάφανη. Νο 5120-Νο 7120-Νο 10120

Πλάτος: 5 εκατοστά-τιμή: 0.72€/μέτρο

Πλάτος: 7 εκατοστά-τιμή: 0.90€/μέτρο

Πλάτος: 10 εκατοστά-τιμή: 1.05€/μέτρο

Χρώμα: διάφανη

Συσκευασία: 100 μέτρα