Αρχική/Αξεσουάρ Κουρτίνας/Αμπράζ μαγνητικά με συρματόσχοινο