Περιγραφή

4156 κορδέλα τσουβάλι δαντέλα

  • Πλάτος 2,5cm  Τιμή 1,63€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 9,15 μέτρων  11,93€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 5cm  Τιμή 2,45€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 9,15 μέτρων  22.41€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 7cm  Τιμή 3,41€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 9,15 μέτρων 24,96€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!