Περιγραφή

Νο 458Χ

Σε όλα τα χρώματα χρυσοκλωστής    τιμή:8,60€/μέτρο

ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!

Τιμή τοπιού 25μ.   172€ (προσφορά -20%)

Χρωματολόγιο χρυσοκλωστών (Χ)