Περιγραφή

111601Β Δαντέλα Γκυπούρ Ατραντές

Χρώμα: σάπιο μήλο

Πλάτος: 10,5cm

Τιμή: 3,5€/m