Περιγραφή

Πίνακες σε Καμβά

Κέντημα Κομπλέν.

Διατίθενται στις εξής διαστάσεις:

  • 15 x 15 cm (κωδικός Α) Τιμή : 2,60€
  • 25 x 25 cm (κωδικός Ε) Τιμή : 5,20€
  • 24 x 32 cm (κωδικός L) Τιμή : 6,50€
  • 30 x 40 cm (κωδικός J) Τιμή : 10,00€
  • 40 x 50 cm (κωδικός P) Tιμή : 14,20€
  • 20 x 50 cm (κωδικοί S43, S46) Τιμή : 8,40€
  • 25 x 50 cm (κωδικοί S62) Τιμή : 10.90€
  • 30 x 43 cm (κωδικοί S22, s28, s50) Τιμή : 10,90€
  • 33 x 50 cm (κωδικός S31) Τιμή : 12,60€
  • 22 x 131 cm (κωδικός S55) Τιμή : 18,70€