Περιγραφή

5.65087 Λονέτα Μουστάκια

Πλάτος: 48 εκατοστά

Συσκευασία: 5 μέτρα

Τιμή: 5,90€/μέτρο