Περιγραφή

993 κορδέλα σατέν μονής όψης

Σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων!

  • Πλάτος 3mm  Τιμή 0,054€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 91,50 μέτρων 3,96€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 6mm  Τιμή 0,089€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 91,50 μέτρων 6,52€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 1,3cm  Τιμή 0,16€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία45,70 μέτρων 5,98€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 2,3cm  Τιμή 0,24€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 45,70 μέτρων 8,99€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 3,8cm  Τιμή 0,47€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 45,70 μέτρων 17,40€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10 μέτρα