Περιγραφή

Νο 823x

Σε όλα τα χρώματα χρυσοκλωστής,  τιμή:0,86€/μέτρο

ΣΥΜΦΕΡΕΙ!

τιμή τοπιού 50μ   34,50€ (προσφορά -20%)

Χρωματολόγιο χρυσοκλωστών (Χ)