Περιγραφή

970 κορδέλα μονόχρωμη με γαζί στις άκρες

Σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων!

  • Πλάτος 1,5cm  Τιμή 0,56€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 22,85 μέτρων 10,32€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 2,5cm  Τιμή 0,89€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 22,85 μέτρων16,31€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 3,8cm  Τιμή 1,33€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 22,85 μέτρων 24,47€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!