Περιγραφή

986 κορδέλα γκρο

Σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων!

  • Πλάτος 6mm  Τιμή 0,20€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 45,70 μέτρων 7,60€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 1,3cm  Τιμή 0,35€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 22,85 μέτρων 6,52€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 2,3cm  Τιμή 0,59€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 22,85 μέτρων 10,87€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 3,8cm  Τιμή 1,04€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 22,85 μέτρων 19,04€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!