Περιγραφή

Ταινία Κουρτινών Σχέδιο L

Αναλογίες: 1:2,5

Πλάτος-Χρώμα-Τιμή:

8 εκ.    –  Λευκή      –  1,37 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

8 εκ.    –  Διάφανη –  1,44 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

10 εκ.  –  Λευκή      –  1,69 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

10 εκ.   – Διάφανη –  2,01 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

12 εκ.   – Διάφανη –  2,41 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα.

13 εκ.  –  Λευκή      –  2,33 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα.

17 εκ.  –  Λευκή      –  3,61 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ -40% στη συσκευασία των 50 μέτρων (πλάτος>10 εκ.) & 100 μέτρων (πλάτος=<10 εκ.)