Περιγραφή

Ταινία Κουρτινών Σχέδιο Χ

Αναλογίες: 1:2,5  

Στη συσκευασία των 100 μέτρων υπάρχει έκπτωση 10%.

8 εκ. 100 μ. Ταινία κουρτινών 8 εκ. Λευκή 0,51 €/μ

8 εκ.-TR 100 μ. Ταινία κουρτινών 8 εκ. Διάφανη 0,54 €/μ

10 εκ. 100 μ. Ταινία κουρτινών 10 εκ. Λευκή 0,63 €/μ

10 εκ.-TR 100 μ. Ταινία κουρτινών 10 εκ. Διάφανη 0,75 €/μ

 

Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.