Περιγραφή

Θερμοκολλητικά επιαγκώνια υφασμάτινα (μπαλώματα)

Τιμή ζεύγους: 1,45€