Περιγραφή

Κωδ.          Συσκ.                Περιγραφή                                     Tιμή

14              50 μ.                  Βαρίδι κουρτινών 14 γρ./μ          0,24 €/μ

25             50 μ.                  Βαρίδι κουρτινών 25 γρ./μ         0,42 €/μ

35             50 μ.                  Βαρίδι κουρτινών 35 γρ./μ         0,60 €/μ

50             50 μ.                  Βαρίδι κουρτινών 50 γρ./μ         0,87 €/μ

70             50 μ.                  Βαρίδι κουρτινών 70 γρ./μ          1,20 €/μ