Περιγραφή

4007 κορδόνι κέρινο χοντρό κηροκλωστή

Πλούσια ποικιλία χρωμάτων

  • Πλάτος 2mm  Τιμή 0,10€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 100 μέτρων 8,00€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

Ελάχιστη παραγγελία : 5 μέτρα.