Περιγραφή

5149 κορδέλα τσουβάλι χρωματιστό (λινάτσα)

Σε ποικίλα χρώματα

  • Πλάτος 1,5cm  Τιμή 0,66€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 9,15 μέτρων 4,89€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 2,5cm  Τιμή 0,89€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 9,15 μέτρων 6,52€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 4,5cm  Τιμή 1,41€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 9,15 μέτρων 10,33€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 7cm  Tιμή 1,74€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 9,15 μέτρων 12,88€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!