Περιγραφή

Ταινία κουρτίνας για κοντάρι 5000-7000-10000

Πλάτος: 5 εκατοστά-τιμή: 0.60€/μέτρο

Πλάτος: 7 εκατοστά-τιμή: 0.75€/μέτρο

Πλάτος: 10 εκατοστά-τιμή: 0.87€/μέτρο

Χρώμα: διάφανη

Συσκευασία: 100 μέτρα