Περιγραφή

Ταινία Κουρτινών Πλάγια Πιέτα

Αναλογία 1:3

Στη συσκευασία των 100 μέτρων υπάρχει εκπτωση 10%.

6,5 εκ. 100 μ. Ταινία κουρτινών 6,5 εκ. Λευκή 0,36 €/μ

8 εκ. 100 μ. Ταινία κουρτινών 8 εκ. Λευκή 0,51 €/μ

8 εκ. 100 μ. Ταινία κουρτινών 8 εκ.  Πολλών Θέσεων Λευκή 0,51 €/μ

10 εκ. 100 μ. Ταινία κουρτινών 10 εκ. Λευκή 0,63 €/μ

10 εκ. 100 μ. Ταινία κουρτινών 10 εκ.  Πολλών Θέσεων Λευκή 0,63 €/μ

 

Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.