Περιγραφή

Ταινία Κουρτινών Πλάγια Πιέτα

Αναλογία:  1:3

Πλάτος-Χρώμα-Τιμή:

6,5 εκ. –  Λευκή      –  0,97 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

8 εκ.    –  Λευκή      –  1,37 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

10 εκ.  –  Λευκή      –  1,69 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα

13 εκ.  –  Λευκή      –  2,33 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ -40% στη συσκευασία των 50 μέτρων (πλάτος>10 εκ.) & 100 μέτρων (πλάτος=<10 εκ.)