Περιγραφή

Ταινία Κουρτινών Διπλή Σφηκοφωλιά DS

Αναλογίες: 1:2,5  

10 εκ. 100 μ. Ταινία κουρτινών 10 εκ. Λευκή 0,63 €/μ

10 εκ.-TR 100 μ. Ταινία κουρτινών 10 εκ. Διάφανη 0,75 €/μ

17 εκ. 50 μ. Ταινία κουρτινών 17 εκ. Λευκή 1,35 €/μ

17 εκ.-TR 50 μ. Ταινία κουρτινών 17 εκ. Διάφανη 1,50 €/μ