Περιγραφή

Ταινία Κουρτινών (κουρτινοθηλιά) Vanity – V

Αναλογίες:  1:2    1:2.5   και   1:3

Τιμές:

8 εκ. Λευκή 0,79€/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

8 εκ. Λευκή Πολλών Θέσεων 0,84€/μέτρο Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

8 εκ. Διάφανη 0,87€/μέτρο Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

10εκ. Λευκή 0,96€/μέτρο Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα.

10εκ. Λευκή Πολλών Θέσεων 1,03€/μέτρο Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα.

10εκ. Διάφανη 1,20€/μέτρο Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα.

17εκ. Λευκή 2,19€/μέτρο Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα.

17εκ. Διάφανη 2,29€μέτρο Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!

Στη συσκευασία των 50 & 100 μέτρων υπάρχει έκπτωση 10%.

8 εκ. Λευκή Συσκευασία 100μέτρων από 79€ στα 71,10€

8 εκ. Λευκή Πολλών Θέσεων Συσκευασία 100μέτρων από 84€ στα 75,60€

8 εκ. Διάφανη Συσκευασία 100μέτρων από 87€ στα 78,30€

10εκ. Λευκή Συσκευασία 100μέτρων από 96€ στα 86,40€

10εκ. Λευκή Πολλών Θέσεων Συσκευασία 100μέτρων από 103€ στα 92,70€

10εκ. Διάφανη Συσκευασία 100μέτρων από 120€ στα 108€

17εκ. Λευκή Συσκευασία 50μέτρων από 109,50€ στα 98,50€

17εκ. Διάφανη Συσκευασία 50μέτρων από 114,50€ στα 103,05€