Περιγραφή

Ταινία Κουρτινών Δίπιετο Vanity DV

Αναλογίες: 1:2,5

Πλάτος: 10 εκ.

Χρώμα: Λευκό

Τιμή: 1,06 €/μέτρο