Περιγραφή

Ταινία Κουρτινών Σφηκοφωλιά MS

Αναλογίες: 1:2,5  και  1:3

Πλάτος-Χρώμα-Τιμή:

8 εκ.    –  Λευκή      –  1,37 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

8 εκ.    –  Διάφανη –  1,44 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

10 εκ.  –  Λευκή      –  1,69 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα

10 εκ.   – Διάφανη –  2,01 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα

12 εκ.   – Διάφανη –  2,41 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα

13 εκ.  –  Λευκή      –  2,33 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα

17 εκ.  –  Λευκή      –  3,61 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα

17 εκ.   – Διάφανη  – 4,02 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ -40% στη συσκευασία των 50 μέτρων (πλάτος>10 εκ.) & 100 μέτρων (πλάτος=<10 εκ.)