Περιγραφή

Velcro Ταινία ραφτή ή αυτοκόλλητη. Σκληρή (hook)-μαλακή (loop)

Το Velcro (Χριτς-Χρατς) αποτελειται απο 2 ταινίες,σκληρό (αρσενικό) και μαλακό (θηλυκό).Οταν οι 2 ταινίες έλθουν σε επαφή τότε κολάνε μεταξί τους.Κατ’αυτό το τρόπο κολάνε και τα αντικείμενα πάνω στα οποία είχε ραφτεί ή κολληθεί η ταινία.

Δεκάδες είναι οι χρήσεις των ταινιών Velcro,οπως υφάσματα,τέντες,σκηνές,τριβεία,κ.α.

Οι παρακάτω τιμές αφορούν ΜΟΝΟ το σκληρό ή ΜΟΝΟ το μαλακό.

 

  • Πλάτος 2 εκατοστά

Τιμή ραφτό 0,34€/μέτρο

Τιμή αυτοκόλλητο 0,87€/μέτρο

Velcro Ταινία ραφτή ή αυτοκόλλητη. Σκληρή (hook)-μαλακή (loop)

Ελάχιστη παραγγελία : Ραφτό : 5μέτρα   –   Αυτοκόλλητο : 3μέτρα

 

  • Πλάτος 3 εκατοστά

Τιμή ραφτό 0,64€/μέτρο

Τιμή αυτοκόλλητο 1,45€/μέτρο

Velcro Ταινία ραφτή ή αυτοκόλλητη. Σκληρή (hook)-μαλακή (loop)

Ελάχιστη παραγγελία :  Ραφτό : 5μέτρα    –   Αυτοκόλλητο : 3μέτρα

 

  • Πλάτος 5 εκατοστά

Τιμή ραφτό 0,87€/μέτρο

Τιμή αυτοκόλλητο 2,25€/μέτρο

Velcro Ταινία ραφτή ή αυτοκόλλητη. Σκληρή (hook)-μαλακή (loop)

Ελάχιστη παραγγελία :  Ραφτό : 4μέτρα   –    Αυτοκόλλητο : 2μέτρα

 

  • Πλάτος 10 εκατοστά

Τιμή ραφτό 2,10€/μέτρο

Τιμή αυτοκόλλητο 4,77€/μέτρο

Ελάχιστη παραγγελία :  Ραφτό : 2μέτρα     –   Αυτοκόλλητο : 1μέτρo