Περιγραφή

209 κορδέλα δαντέλα μονόχρωμη

  • Πλάτος 1,3cm  Τιμή 0,26€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 18,30 μέτρων  3,80€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 2,5cm  Τιμή 0,70€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 18,30 μέτρων 10,33€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 4,5cm  Τιμή 0,92€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 18,30μέτρων13,59€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 7cm  Τιμή 1,22€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 18,30 μέτρων 22,4€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 15cm  Τιμή 1,93€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 18,30 μέτρων 28,28€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!

  • Πλάτος 30cm  Τιμή 2,78€/μέτρο

Οικονομική συσκευασία 18,30 μέτρων 40,79€  ΣΥΜΦΕΡΕΙ!!!