Περιγραφή

7156 Πουγκί τσουβάλι

Διάστασεις & τιμές:

14 x 20 cm τιμή 2,10 €/τεμάχιο

20 x 30 cm τιμή 2,95 €/τεμάχιο

30 x 40 cm τιμή 4,25 €/τεμάχιο

40 x 50 cm τιμή 5,50 €/τεμάχιο

55 x 80 cm τιμή 8,45 €/τεμάχιο