Περιγραφή

7156/20 Πουγκί τσουβάλι

Διάστασεις & τιμές:

7156/20  20cmx30cm τιμή 4,08€/τεμάχιο

7156/30  30cmx40cm τιμή 5,10€/τεμάχιο

7156/40  40cmx50cm τιμή 6,48€/τεμάχιο