Περιγραφή

Ταινία με τσέπη και κορδόνι σούρας 2020 RD

Χρώμα διάφανο

Πλάτος 1,9 εκατοστά

Συσκευασία 50 μέτρα

Τιμή 0,27€/μέτρο