Περιγραφή

Ταινία Κουρτινών Σχέδιο Τ

Αναλογίες:  1:2.5

Πλάτος-Χρώμα-Τιμή:

8 εκ.   –  Λευκή       –  1,37 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

8 εκ.   –  Διάφανη  –  1,44 €/μέτρο  Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

10 εκ. –  Λευκή       –  1,69 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα

10 εκ.  – Διάφανη  –  2,01 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα

12 εκ.  – Διάφανη   –  2,41 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα

13 εκ.  –  Λευκή       –  2,33 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα

17 εκ.  –  Λευκή       –  3,61 €/μέτρο   Ελάχιστη παραγγελία 10 μέτρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ -40% στη συσκευασία των 50 μέτρων (πλάτος>10 εκ.) & 100 μέτρων (πλάτος=<10 εκ.)