Περιγραφή

Ταινία Κουρτινών Σχέδιο Τ

Αναλογίες:  1:2.5  

Τιμές:

8 εκ. 100 μ.Ταινία κουρτινών 8 εκ. Λευκή 0,51 €/μ

8εκ.-TR 100 μ.Ταινία κουρτινών 8 εκ. Διάφανη0,54 €/μ

10 εκ. 100 μ.Ταινία κουρτινών 10 εκ. Λευκή0,63 €/μ

10 εκ.-TR 100 μ. Ταινία κουρτινών 10 εκ. Διάφανη 0,75 €/μ

Ελάχιστη παραγγελία 20 μέτρα.

Έκπτωση 10% στη συσκευασία των 100 μέτρων